Ejendomsadminstration

Vi har mere end 30 års erfaring med administration af andelsboligforeninger, ejerforeninger, gårdlaug og udlejningsejendomme.

Vi leverer en effektiv og professionel administration, hvor service og behageligt samarbejde prioriteres. Til hver ejendom knyttes en daglig adminstrator. Juridiske spørgsmål behandles af Carsten Kirstein.

Vi følger udviklingen inden for boligområdet, f.eks. ny lovgivning, nye domstolsafgørelser, nye finansieringsmuligheder, herunder omlægning af lån.

Vi sender nyhedsbreve ud, når der sker relevante ændringer inden for boligområdet.

På grund af vores indgående kendskab til de ejendomme, vi administrerer, kan vi yde hurtig advokatbistand, hvis behovet opstår.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Vibeke Nøhr, ejendomsadministrator, vn@advokatkirstein.dk
Carsten Kirstein, advokat, ck@advokatkirstein.dk.